Co je Support a Rezistence?

Úvod » Blog » Technická analýza » Co je Support a Rezistence?

Co je Support a Rezistence?

Lukáš Ištvan mini fotka

Autor: Lukáš Ištvan

Naposledy aktualizováno 29. ledna 2024

Levely supportu a rezistence představují úplný základ obchodování na burze. Pokud se zabýváte technickou analýzou, není možné, abyste se s těmito pojmy nesetkali. V tomto článku si vysvětlíme, co je support a rezistence.

Obsah článku

Nejlepší brokeři

1.

logo xtb

XTB

icon right

Váš kapitál je spojen s rizikem

2.

logo etoro

eToro

right

Váš kapitál je spojen s rizikem

3.

logo RoboMarkets

RoboMarkets

right

Váš kapitál je spojen s rizikem

4.

logo saxo

Saxo Bank

right

Váš kapitál je spojen s rizikem

Co je support a rezistence ukázka na grafu

Co je Support?

Support je cenová úroveň nebo oblast, na níž předpokládáme obrat klesajícího trendu („downtrend“) kvůli vstupu velkého počtu nakupujících. Když cena dosáhne support úroveň, má potíže přes ni projít a spíše se „odrazí“ zpět nahoru. Je to způsobeno zvýšenou aktivitou nakupujících (poptávka), pro které se zdá cena finančního instrumentu levná a začínají kumulovat své nákupní pozice.

Co je Rezistence?

Rezistence je cenová úroveň nebo oblast, na níž se očekává obrat rostoucího trendu a nástup prodejců. Když cena dosáhne úrovně rezistence, většinou se odrazí zpět dolů. Na těchto úrovních vznikne tlak prodávajících, pro které je aktuální cena podkladového aktiva příliš drahá a naopak.

Pro shrnutí problematiky supportu a rezistence se podívejte na toto užitečné video.

Psychologická stránka supportu a rezistence

Strach, chamtivost a „chování davu“ jsou v kruzích obchodování na burzách často skloňované výrazy. Je to způsobeno tím, že všechny pohyby na trhu jsou důsledkem lidských emocí a ovlivněného chování. Svíčkový graf je často prezentován jako paleta lidských emocí, optimismu, pesimismu, naděje, strachu i chamtivosti. Vývoj ceny ilustruje, jak účastníci trhu reagovali na aktuální situaci a jaké byly jejich předpoklady.

Na trhu vždy najdeme tři skupiny traderů:

  • První, kteří čekají na rostoucí trend
  • Druzí, čekající na klesající trend
  • Třetí, kteří jsou nerozhodní

Pokud cena po dosažení support úrovně roste, první skupina, která vydělává na stoupajícím trendu je spokojená a přemýšlí o dalším nákupu na úrovni supportu v případě, že se cena vrátí. Druhá skupina musí přehodnotit svou pozici a uvažovat o minimalizaci ztrát umístěním nákupního příkazu na úroveň supportu.

Třetí skupina může, ale také nemusí naplánovat vstup do trhu nákupem na této úrovni. V důsledku toho existuje velmi velká skupina traderů, která chce nakupovat na hodnotě supportu, čímž se výrazně posiluje jeho vliv. To způsobí, že pokud se cena k tomuto levelu přiblíží, s vysokou pravděpodobností se opět odrazí.

Může Vás zajímat: Jak obchodovat na burze?

xtb forex ebook
forex ebook

Dokdy je platný support a rezistence?

Support nebo rezistenci někdy můžeme brát jako přesnou cenovou úroveň nebo oblast, kde se očekává zvýšená aktivita nakupujících nebo prodávajících.

  • Support je platný, dokud se nevytvoří jedna celá svíčka pod úrovní supportu
  • Rezistence je platná, pokud se nevytvoří jedna celá svíčka nad úrovní rezistence

Ukázka platnosti supportu a rezistence

Obecně se říká, že support a rezistence platí, pokud není proražena. Pravdou však je, že většina profesionálních obchodníků obchoduje pouze první dotek se supportem nebo rezistencí. Mnohdy se stává, že obchod by vyšel i u druhého nebo třetího dotyku.

Faktem zůstává, že první dotek ceny se supportem nebo rezistencí je vždy nejsilnější a má nejvyšší pravděpodobnost úspěšného obchodu.

Jak se změní support na rezistenci?

Jedním z nejzajímavějších jevů na finančním trhu je proražení úrovně rezistence nebo supportu. Když se to stane, na trhu nastává neočekávaná situace a zejména nezkušení tradeři mají problémy s další identifikací tržního chování.

změna supportu na rezistenci

Hodně krát se stává, že tato úroveň supportu se změní na rezistenci. Aktuální cena se k této hladině znovu přiblíží, avšak z druhé strany. Obvykle ji už nepřekročí a vytvoří tak inverzní hladinu. Jestliže dříve představovala support, po proražení bude rezistencí. Poměrně častý je i opačný případ změny rezistence na support.

Určení supportu a rezistence

K určení těchto levelů existuje několik různých metod založených na různých technikách a předpokladech.

Kulaté čísla

Jedním z nejjednodušších způsobů určení rezistence a supportu je předpoklad, že aktuální hodnota ceny nepřetne hranici kulatého čísla. Příkladem jsou úrovně 50, 100, 150 atd. Tyto hodnoty používá množství traderů, kterým dávají jakýsi pocit jistoty a jasného určení ceny.

Rovněž platí, že velcí investoři či investiční banky preferují možnost umisťovat příkazy nákupu a prodeje právě na zaokrouhlené cenové úrovně. To způsobuje, že se stávají velmi silnými cenovými bariérami, přes které se trend jen velmi těžko dostane.

Silná rezistence na trhu ropy
Ukázka rezistence na kulatém čísle.

Horizontální linie

Stejně jako kulatá čísla, i horizontální čáry jsou jedním z nejjednodušších postupů určení úrovní supportu a rezistence. Horizontální čára vznikne spojením nejnižších nebo nejvyšších bodů předchozího trendu. Na základě toho předpokládáme, že hodnota supportu resp. rezistence je konstantní. To však může platit pouze v omezeném časovém intervalu.

Silný support (podpora) na trhu GBPUSD.
Ukázka supportu na trhu GBP/USD.

Trendové čáry

Složitější způsob, který je však mnohem sofistikovanější a založený na teorií vývoje trendu. Zatímco horizontální čáry předpokládají statickou hodnotu supportu nebo rezistence, trendová čára říká, že úrovně cenových bariér se mění v čase. Způsobuje to tzv. profit-taking. Trendové čáry je, stejně jako horizontální linie, možné odhadnout z předchozího pohybu ceny.

Trendová čára a silný support na bitcoine
Ukázka trendové čáry na trhu BTC/USD.

Může Vás zajímat: Aktuální Bitcoin kurz na svíčkovém grafu.

Klouzavý průměr

Klouzavé průměry jsou jedním z nejpoužívanějších indikátorů pro tzv. short-term tradery. Kromě toho jsou však velmi užitečnou pomůckou pro určení cenových bariér, o čem možná mnozí ani netuší. Během stoupání trendu přestavuje čára klouzavého průměru support úroveň. Pokud je trend klesající, klouzavý průměr reprezentuje úroveň rezistence, kterou aktuální cena jen velmi těžko překročí.

Klouzavý průměr je základním obchodním nástrojem, který najdete v každé kvalitní obchodní platformě.

Ukázka klouzavého průměru co je support a rezistence
Ukázka klouzavého průměru na trhu BTC/USD.

Fibonacciho návraty

Metoda Fibonacciho návratů používá horizontální linie, které slouží jako indikátory support a resistance úrovní. Vytvářejí se identifikováním nejvyššího a nejnižšího bodu svíčkového grafu (takzvaný swing high a swing low). Nejnižší bod představuje 0% a nejvyšší 100%. Mezi nimi jsou umístěny vodorovné čáry v procentech odpovídajících hodnotám Fibonacciho čísel, konkrétně 23,6%; 38,2%; 50%; 61,8% a 100%.

Nejhodnotnější a nejzajímavější je právě úroveň 0.618, která je obrácená hodnota zlatého řezu. Na této úrovni většinou končí všechny trendy. Mnozí tradeři používají Fibonacciho návraty s velkou opatrností a čekají na potvrzení předpokládaného trendu svíčkovou formací, zvýšením objemů obchodů nebo velkou limitní objednávkou.

Příklad použití Fibonaccioho návratů na trhu GBP/USD co je rezistence
Příklad použití Fibonacciho návratů na trhu GBP/USD.

Pokročilé metody určování supportu a rezistence

Předcházející způsoby určování supportu a rezistence spadají do metody Price Action. Existují ale ještě sofistikovanější metody určování supportu a rezistencí, které většinou používají institucionální a profesionální tradeři. Tyto metody vycházejí z principu fungování burzy.

Objemový profil

Objemový profil patří do skupiny nástrojů metody Market Profile. Pomocí objemových profilů obchodníci sledují cenové úrovně, na kterých byl zájem obchodovat a úrovně, na kterých se obchodovalo velmi málo. Místo, kde se zobchodoval největší objem obchodů nazýváme Point Of Control (POC) – česky „bod kontroly“. Je to jedna z klíčových úrovní, kterou na svíčkovém grafu nemáte šanci vidět.

Silná rezistence na objemovém profilu
Test POC na trhu EUR/USD.

VWAP

Volume Weighted Average Price (VWAP) je cenově vážená průměrná cena. Zjednodušeně můžeme říci, že VWAP je klouzavý průměr, který do svého výpočtu zahrnuje údaje o realizovaných objemech obchodů. Klíčové úrovně VWAP nejsou statické, a proto jsou s oblibou využívány u profesionálních obchodníků. Žlutá středová čára představuje POC, které se vyvíjí podle času a objemu obchodů.

Support a rezistence na vizualizací VWAP
Ukázka vizualizace VWAP na trhu AUD/CHF.

Volumové nody

Volumové nody patří do skupiny nástrojů metody Order Flow. Pomocí Order Flow obchodníci sledují přesný počet realizovaných objednávek na bid nebo ask straně. Volumové Nody představují místa, na kterých se zobchodoval největší počet obchodů. Je to prakticky objemové POC, ale v přesném čísle a množství.

Ukázka rezistence v metodě Order Flow
Ukázka rezistence pomocí metody Order Flow.

Limitní objednávky

Limitní objednávky sledují intradenní obchodníci a skalperi. Tato metoda analyzování trhu se nazývá Tape Reading. Tape Reading je nejpokročilejší obchodní metoda, která nám poskytuje podrobné údaje o dění na trhu. Díky speciálním vizualizacem, obchodníci sledují velké limitní objednávky, které signalizují přítomnost „velkého hráče“ na trhu (investiční banky a hegde fondy).

Ukázka obchodu na ropě
Ukázka testu supportu v podobě velké limitní objednávky.

Support a rezistence – závěr

Představili jsme si základní a pokročilé nástroje k určení supportu a rezistence. Jak sami vidíte, možností určení klíčových úrovni je mnoho. Proto pokud bychom začali určovat supporty a rezistence pomocí všech metod tak na grafu nám vznikne barevná hitparáda. Všichni profesionální obchodníci, si vyberou jen pár způsobů a podle těch se řídí.

Můžete si zakreslovat trendové čáry, při kterých budete čekat na potvrzení obratovou svíčkovou formací. Nebo můžete určovat support a rezistenci pomocí objemových profilů a sledovat volumové nody pro jemnější načasování vstupu do obchodu.

Možností je mnoho a také v tomto si můžeme všimnout krásu obchodování na burze, protože každý může obchodovat podle toho, co mu nejvíc vyhovuje.

Dokonce pokud je pro někoho určování supportů a rezistencí komplikované, může automaticky kopírovat populárních obchodníků v největší investiční síti eToro. Více informací o kopírování obchodníků najdete v naší eToro recenzi.

 
Líbil se Vám tento článek? Doporučte jej i svým přátelům. Pomůžete tak rozšířit kvalitní informace o obchodování na burze. Nenechte si ujít další novinky ze světa tradingu a přidejte se k nám i na facebooku.

Ohodnoť tento článek
Co je Support a Rezistence?
5 (100%) 5 vote[s]
sdílej článek

O autorovi

Lukáš Ištvan fotka

Lukáš Ištvan

Na finančních trzích investuji od roku 2014. Absolvoval jsem množství školení a seminářů od profesionálních investorů z Česka. Neustále se vzdělávám, abych držel krok s těmi nejlepšími. Více informací o mně naleznete na této stránce.

Diskuse k článku