Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Ochranu osobních údajů bereme vážně. Je pro nás důležité, aby vaše osobní údaje byly v bezpečí.

Všechny osobní údaje, které jsou získávány během vaší návštěvy na našich stránkách jsou od 25.05.2018 zpracovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 z 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů = GDPR) a v souladu se zákonem č.18/2018 Sb o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění platném a účinném od 25.05.2018.

Zaznamenávání osobních údajů na webu

Během vaší návštěvy na naší stránce www.uspesnynaburze.cz jsou z technických důvodů zaznamenávány IP adresy, které vám přidělil váš poskytovatel internetu, z jakých stránek jste navštívili naši stránku, jak dlouho jste na naší stránce, které konkrétní podstránky si prohlížíte apod. Tyto informace jsou považovány za osobní údaj, protože jde o váš online identifikátor a proto s tímto údajem nakládáme se zvýšenou péčí.

Naše systémy používají cookies k tomu, abychom zjistili preference návštěvníků webu a věděli na základě toho přizpůsobit obsah webu vašim zájmům. Cookies lze použít k tomu, abychom zjistili, jestli už jste naše stránky z počítače někdy navštívili. Cookies jsou textové soubory, které uloží váš internetový prohlížeč na váš disk v počítači.

Pokud si nepřejete cookies ukládat, můžete je deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči, vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o váš osobní údaj. Více informací o používání cookies najdete na této stránce.

Osobní údaje v kontaktním formuláři

Vaše osobní údaje zadáváte dobrovolně do kontaktního formuláře. Tyto osobní údaje jsou použity pouze za účelem odpovědi na vaši emailovou adresu.

Právní pojmy

Pod právním pojmem zpracovávání osobních údajů je třeba rozumět zpracovatelskou operaci nebo soubor zpracovatelských operací s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, a to zejména jejich získávání, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, změnu, vyhledávání, nahlížení, používání, poskytování přenosem, šířením nebo jiným způsobem, přeskupování nebo kombinování, omezování, vymazání, bez ohledu na to, zda se provádí automatizovanými prostředky nebo neautomatickými prostředky.

Osobní údaje se u provozovatele uchovávají na uvedené účely po dobu 5 let, pokud zvláštní právní předpisy (daňové, pracovněprávní, archivace, účetní předpisy) nestanoví jinak nebo dokud svůj souhlas neodvoláte (za podmínky, že nejsme zvláštním předpisem vázáni váš údaj dál archivovat).

Záruka bezpečnosti na našem webu

Je pro nás prvořadé, aby vaše osobní údaje byly v bezpečí. Implementovali jsme různé bezpečnostní systémy na ochranu dat. Naše webové stránky jsou vybaveny zabezpečeným protokolem https.

Jako dotčená osoba, tj. osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají – máte právo být informován o údajích provozovatele – tj osoby, která vaše údaje zpracovává. Provozovatelem pro účely zpracování osobních údajů je webový portál www.uspesnynaburze.cz.

Na našich stránkách odkazujeme na služby a produkty třetích stran. Webové stránky těchto třetích stran mají vlastní podmínky ochrany osobních údajů a jsou nezávislé od našich. Z tohoto důvodu neneseme žádnou právní odpovědnost za obsah a aktivity těchto třetích stran.

Tyto podmínky jsou platné od 22.05.2018. Zdroj ilustračního obrázku: bitcoinist.com.

Více informací o GDPR:

  1. Stránka Evropské komisi
  2. EUGDPR.ORG (v angličtině)